Дистрибутери за подмачкување - Вентили за поделба на маснотии / масло

Обезбедуваме сигурна работна операција прогресивни разделувачки блокови и дистрибутери со двојна линија за системски или опрема за централизирано подмачкување со прогресивен или двојна линија. Постојат неколку видови дистрибутер за подмачкување за различна состојба во работењето, различен вид опрема за подмачкување по избор.

Предност на дистрибутерите за подмачкување со подмачкување на Хадсун, матични вентили за маснотии
* Повеќе од 10 години искуство со производство, контролирајте го квалитетот на клучните делови
* Разни видови на тип за да се исполнат различните услови и услови
* Добра цена за продажба или замена со сигурно работење