Масло за филтрирање - филтри за маснотии за опрема за подмачкување

Филтри за масло и филтри за маснотии е серија филтер за цевки, исто така, може да се користи за филтер за гас или други честички на медиуми, инсталирани во цевководот за да се отстранат нечистотиите измешани во течноста, така што машините и опремата (вклучително вентили, компресори, пумпи, итн.) .), инструментот може да биде нормален Работа и работа, за да се постигне стабилен процес за да се обезбеди безбедноста на производството.