Индикатори за подмачкување на маснотии за опрема за опрема за подмачкување

Индикаторот за подмачкување на маснотии за маслото се користи за проверка на протокот или притисокот во опремата / системот за подмачкување. Постојат неколку индикатори за серија за опремување на системот за подмачкување според различни барања, како уреди за контрола или монитори инсталирани во цевководот на системите за подмачкување.

Индикатор за притисок за подмачкување YKQ
Индикатор за стапка на проток за подмачкување на маслото GZQ
Свитник за различна перспектива YCK-P5 / SG-A
Контрола на терминална контрола YKQ-SB
Индикатор за проток на маснотии за подмачкување на сериите YZQ,
Индикатор за масло за подмачкување YXQ