Вентили за маснотии - Вентили за подмачкување, Вентили за маснотии / масло

Обезбедуваме различни видови масни вентили и секакви вентили за опрема за подмачкување.

Вентили за маснотии се деловите и уредот опремени во опрема за подмачкување и системи за подмачкување, вентилите за маснотии се достапни од низок до висок притисок и се применуваат широк медиум. Вентилот за маснотии HS е сигурна работа, особено во разни тешки работни услови, лесно замена и пониска цена за индустриски апликации.

Нашите придобивки од вентилот за маснотии:

  • Рачен или автоматски вентил за избор
  • Електрични вентили за притисок и проверка за различни услови за работа
  • Сигурен вентил за регулирање и одговор на притисок и вентили за нула истекување.